KARİYER

RETRO'LU OLMAK


Retro, yaklaşık 250 üzerinde çalışanıyla nitelikli hizmet anlayışını, yenilikçi düşünceyi ve müşteri odaklı yaklaşımı bir araya getirerek grup sinerjisi yaratmaktadır.

Kurucularımızın da yıllar öncesinde söylemiş olduğu gibi, küreselleşen dünyanın zorlu rekabet koşullarında Retro hâlen gerçek sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanmaktadır. Çalışanlarının gelişim alanlarına yönelik yatırım yapan Retro, bireysel gelişimi sağlamak ve kurumsal hedeflere ulaşmak için "Doğru İşe, Doğru İnsan" vizyonuyla hareket eden güçlü insan kaynağı yaratılmıştır.

  • Hem yerel hem de uluslararası alanlarda öncü markaların yer aldığı hizmet sektörlerinde kariyer planlayan,
  • İş ortamının getirdiği dayanışma ve paylaşıma bağlı olarak güven veren ve destek sağlayan,
  • Düşüncelerin yüksek sesle paylaşıldığı,
  • Yeni ve yaratıcı fikirlerin takdir edildiği,

Retro İnsan Kaynakları ekipleri, grup bünyesine katacağı kişileri çözen, uygulayan, geliştiren ve tüm bunları yaparken "ben" yerine "biz" diyebilen bireylerden seçer.


Kalite Politikamız

Değerlerimiz

Retro kuruluşundan bugüne kadar birlik ve bütünlük, anlayış, mükemmellik, sorumluluk, yaratıcılık gibi unsurları temel alan değerleri esas almaktadır. Bu değerler, tüm grup şirketlerinde alınan her iş kararına rehberlik etmektedir.


  • "BİZ" Katılalım, Paylaşalım, Keyif alalım.Sahiplenelim
  • "SAMİMİYETLE" Açık olalım, Adil olalım, Saygılı olalım, Mütevazi davranalım. Mert olalım!
  • "ÇÖZER" Hayal edelim, Çevik Olalım, Verimli olalım, Yapalım!
  • "UYGULAR" Ölçümleyelim, Kıyaslayalım, Takip Edelim, Sürekli Kılalım!
  • "GELİŞTİRİRİZ" Merakla öğrenelim, Heyecanla öğretelim, Cesaretle değiştirelim, İlerleyelim!

Sürekli Geliştirme ve İyileştirme

Performans Yönetimi

Retro şirketlerinde uygulanmakta olan performans yönetim sistemlerinin en önemli amacı çalışanlarımızın potansiyellerini en üst noktada geliştirip değerlendirilmelerini sağlamaktır.


Bu amaçla performans değerlendirme sonucunda elde edilen veriler Eğitim ve Gelişim, Kariyer Yönetimi ve Ücret Yönetimi sistemlerinin uygulanmasında kullanılmaktadır.


Performans yönetiminde, Retro'nun temel stratejilerine uygun olarak sektörler ve şirketler bazında hedefler belirlenir. Bu hedefler doğrultusunda iş performansının ölçülmesi için çalışanlar ve yöneticiler karşılıklı olarak iş hedefleri konusunda anlaşmaya varırlar. Çalışanların belirlenen hedefleri gerçekleştirebilmeleri için, ihtiyaç duyulan yetkinlikler tespit edilerek yöneticiler tarafından bu konular hakkında geribildirim verilir.


Performans değerlendirme süreçlerinde, kişilerin hem Retro değerlerine uyumu hem de iş performansları göz önünde bulundurulmaktadır.


Retro çalışanlarının, kendi performansları, gelişimleri ve kariyerleri üzerinde sorumluluk sahibi olmaları beklenmektedir. Bu bakış açısıyla, çalışanlarımızın sürekli öğrenme arzusu taşıması, astlarının ve takım arkadaşlarının gelişimine destek olması ve sektörlerin değişim hızına uyum göstermesi en önemli performans göstergelerindendir.